השואה

כל התמונות באתר ניתנות להגדלה

ע"י לחיצה על התמונה

כל המידות בס"מ

 

דברי פתיחה של פרופ' חיים מאור בתערוכה "בין ירוק לאדום" בגלריה סימגלרי.                         

 

 

 "פחד"

רוחב: 45

גובה: 73

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

 "ניסיון להתנגד"

רוחב: 46

גובה: 73

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

 "לא רואה ולא שומעת"

רוחב: 45

גובה: 72

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

           "להתקשט"

רוחב: 45

גובה: 73

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

 "מסריח ומגעיל"

רוחב: 73

גובה: 45

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

 "לא נשמתי"

רוחב: 46

גובה: 73

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2005

 "פיתוי"

רוחב: 45.5

גובה: 73

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

 "התנתקות"

רוחב: 45

גובה: 72

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

כל עשרת השטיחים נקראים "זיכרונות בירוק"

 "נדודים"

רוחב: 73

גובה: 45

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2005

 "מגרד עינוי"

רוחב: 73

גובה: 45

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

2004

העבודה "שושנת יריחו", נעשתה לזכר ששת המיליונים שנרצחו בשואה

 "שושנת יריחו"

המיצב כולו - 6 מ"ר 6 יחידות

כל יחידה - רוחב: 70 - 90

גובה: 30 - 50

חומר: ענף ויוטה

טכניקה: אריגת מחט

2006