תופעות טבע

כל התמונות באתר ניתנות להגדלה

ע"י לחיצה על התמונה

כל המידות בס"מ

 

"דיונה"

רוחב: 158

גובה: 117

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

1993

"בין השמשות במדבר"

רוחב: 184

גובה: 108

חומר: משי, כותנה, פשתן

טכניקה: טפסטרי ומתיחת שתי נוסף כדי ליצור טבלית

2002

"שקיעות במדבר"

רוחב: 185

גובה: 89

חומר: משי, כותנה, פשתן

טכניקה: טפסטרי מתיחת שתי נוסף כדי ליצור טבלית

2002

"שקיעה במדבר"

רוחב: 134

גובה: 101

חומר: משי

טכניקה: טפסטרי, מתיחת שתי נוסף כדי ליצור טבלית

2001

"עמודי שלמה"

רוחב: 110

גובה: 120

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי וסומק

1987

"הנגריה"

רוחב: 160

גובה: 110

עומק: 8

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי מתיחת שתי נוסף כדי ליצור טבלית

1988

"סופה"

רוחב: 119

גובה: 173

חומר: צמר וסיזל

טכניקה: טפסטרי

2000

"מצוקים בנגב"

רוחב: 160

גובה: 110

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

1986

"חול"

רוחב: 90

גובה: 68

חומר: פשתן

טכניקה: סומק וסומק מכווץ

1987

 

"יובש"

רוחב: 110

גובה: 173

חומר: צמר ויוטה

טכניקה: טפסטרי

2005

"תמנע"

רוחב: 156

גובה: 113

עומק: 2

חומר: צמר ובפשתן לא שזור

טכניקה: טפסטרי

1995

"שדה הבולבוסין"

רוחב: 155

גובה: 155

חומר: צמר

טכניקה: טפסטרי

1994

" גנים תלויים במדבר א "                  

רוחב – 140ס"מ

גובה  - 184ס"מ

חומרים – צמר.

טכניקה – רב ערב טפסטרי.

2009

 

" גנים תלויים במדבר ב                 

רוחב – 130ס"מ

גובה  - 184ס"מ

חומרים – צמר.

טכניקה – טפסטרי.

2010

                  "ים המלח"

  רוחב: 155 3X טריפטיכון

  גובה: 120

  עומק: 1 - 4

  חומר: צמר

  טכניקה: טפסטרי, מתיחת שתי נוסף כדי ליצור טבלית,

  אריגת סומק ומחט

  1990

"ימים בנגב" (עונות השנה)

רוחב: 100 4X

גובה: 140

עומק: 2

חומר: כותנה, פשתן, סיזל, סנסנים, סיבי קוקוס, עלי תירס ויוטה

טכניקה: טפסטרי

1991